Velkommen til Club Danes

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Club Danés er et samlingssted for danskere i Sydspanien. En dansk klub som blev stiftet i 1981 og som siden har udviklet sig til et fast samlingspunkt for mange, når det gælder samvær, aktiviteter og hyggelige stunder med andre landsmænd. Klubben er beliggende i Mijas, men får besøg af danskere langs hele kysten.

På vores hjemmeside kan du se klubbens fremtidige arrangementer samt vores faste aktiviteter og klubber. Du kan altid få mere information på de forskellige ting ved at kontakte os.

Kontoret har åbent mandag til fredag fra kl. 10 til kl 14 eller du kan ringe på telefon
+34 952 472 880

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Restauranten Casa Danesa

Inde i klubbens hyggelige lokaler finder du restaurant Casa Danesa, der drives af Thomas Schou og hans smilende personale. Restauranten drives selvstændigt, men er en vigtig del af klubbens virkende, da der holdes mange arrangementer.
Restauranten er desuden åben til morgenmad og frokost alle hverdage samt de fleste lørdage. Du er velkommen til at kigge forbi og få en bid mad på den store solrige terrasse – og følg gerne med i restaurantens aktiviteter her.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GENERALFORSAMLING 

Club Danés

 Referat af ordinær generalforsamling i Club Danés, DSS, Fuengirola/Mijas søndag den 17. marts 2019 kl. 11.

Åbning

Formand Bent Flindt bød forsamlingen velkommen. Efter opfordring om at slukke for mobiltelefonerne, bad formanden forsamlingen om at holde et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer, som er gået bort i det forløbne år. Derefter blev ” I Danmark er jeg født” afsunget”.

Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter:

Til stede var 55 medlemmer og 5 fuldmagter, hermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af dirigent

Formanden foreslog Birgitte Theill som dirigent, hun blev valgt med applaus. Birgitte takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter gav hun ordet til formanden.

Bestyrelsens årsberetning

Årsberetningen var i forvejen udsendt på mail.

Kommentarer hertil:

Jan Werum undrede sig over der ikke var flere aktiviteter, og foreslog bedre samarbejde med Margrethekirken, reklamere andre steder, gøre opmærksom på klubbens eksistens.

Hertil svarede formanden, at bestyrelsen havde bakket op om de forskellige forslag som er kommet, herunder Swing Sisters, auktion, bytte/tøj dag. Auktion(loppemarked) bør prøves igen, evt., også bytte/tøj dag.

Samarbejde med kirken er meget svært, da bestyrelsen ikke føler at kirken er interesseret i at samarbejde med klubben. Desuden har kirken nogen ildsjæle, der tager rundt og afleverer medlemsblad osv. dem mangler vi i klubben.

Godkendelse af regnskab

Regnskab var ligeledes udsendt på mail.

Kommentarer hertil:

Bent J. Havde hørt rygter om så stort underskud, at klubbens eksistens var på spil, derfor havde gymnastikdrengene foreslået et kontingentforhøjelse til 100€, men har trukket det tilbage, da der kunne konstateres en formue. Herefter spurgte Bent J. om diverse udgiftsposter i regnskabet. Hvilket blev besvaret.

Stig L. var interesseret i Restaurantens sponsor kontrakt, og hvor tit den blev reguleret. Den genforhandles tillige med klubbens forhandling om husleje, altså igen 30.9.2020.

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

Godkendelse af budget og kontingent for næste år.

Her blev diskussionen stor, og flere meldte sig på banen, da bestyrelsen havde foreslået en forhøjelse på 10€ om året til i alt 85€. Det endte med en skriftlig afstemning herom.

Resultatet heraf:

22 for en kontingentforhøjelse til 85€

33 imod en kontingentforhøjelse,

hermed var det besluttet at kontingent for 2020 bliver 75€.

Hermed accepteres også at der fremover vil komme underskud, og der bruges af formuen.

Flere mente, at klubben kunne indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt husleje eller andre omkostninger stiger uforholdsmæssigt.

Budgettet for 2019 blev godkendt med applaus.

Valg af bestyrelse og suppleanter:

Thomas og Torsten modtog genvalg med applaus.

Bestyrelsens forslag til nye medlemmer Lis Faarup og Jørgen Bach Nielsen blev godkendt med applaus.

Idet bestyrelsen hermed udvides med 1 person.

Suppleanter:

Karsten modtog genvalg med applaus.

Bestyrelsen forslag til nyt medlem Susanne Juhl blev godkendt med applaus.

Valg af revisorer og suppleanter:

Revisorer Anker Olesen og Valdemar Pedersen modtog genvalg med applaus.

Suppleanter Jette Bütow og Jørgen Bro Christiansen  modtog genvalg med applaus.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Ingen forslag modtaget.

Eventuelt

Der var flere indslag om, hvad klubben og medlemmerne kunne gøre, for at fremme nye medlemmer og klubbens eksistens.

Herunder kom Svend Jørgen med godt forslag om artikel i Ældre Sagen.

Thomas kommenterede en kommentar om utilfredshed med restauranten og fortalte at omsætningen var gået ned med ca 30% over de sidste år.  Hvilket skyldes, faldende medlemsskare og opfordrede til at alle aktiviteter blev foretaget i klubbens åbningstid 10-15, hvor der er fuld mandskab på.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, og takkede undertegnede (Susanne) for hendes arbejde i bestyrelsen.

Desuden opfordrede han medlemmerne til at melde sig som arbejdskraft i klubben, til vedligeholdelse af lokaler og terrasse. Bent fortalte at et medlem sponserede en gartner 2 gange årligt, for at holde vores indgangsparti som pænt som muligt.

Desuden ønskede han La Peña Dinamarca tillykke med 10 års jubilæet.

Birgitte Theill, takkede for god ro og orden. Samtidig takkede hun for den indsats som bestyrelsen har gjort. Herefter var der et glas cava på terrassen.

Mijas, den 17. marts 2019