Bestyrelsens årsberetning 2017

Bestyrelsens årsberetning 2016

2016 har været et rigtigt godt år for Club Danés, hvor vi har haft mange aktiviteter med stort fremmøde af vores medlemmer og mange nye gæster.
Vores nye overdækkede terrasse blev endelig færdig, det holdt hårdt. Vi udbetalte desværre det fulde beløb til vores markisemand, og da vi senere fandt ud af at han ikke ville og heller ikke var dygtig nok til at lave de mange fejl der var, besluttede vi at kontakte en anden markisemand til at gøre arbejdet færdigt. Det kostede lidt ekstra, men det var alle pengene værd. Vi har forsøgt endnu en gang at søge om et legat/tilskud til vores klub, men fik endnu et nej. Vi har i flere år haft problemer med, at ikke alle vores medlemmer modtog de mails, vi sendte, så vi besluttede at købe et nyt system, og det ser ud til at det fungere efter hensigten.
Vi afholder, lige inden de forskellige underklubber har årsmøde et formandsmøde, hvor vi taler om de problemer der måtte være, og forsøger at få dem løst, inden den ordinære generalforsamling. Der var ikke så mange der mødte op i 2016, hvorfor vides ikke, men til gengæld mødte de alle op til dette års formandsmøde.
Vi har besluttet, at vi ikke fremover vil afholde den traditionelle fastelavnsfest, da interessen de sidste par år var dalende. Margretekirken tog herefter over.
Den 22. marts afholdt vi vores ordinære generalforsamling. Hvor Hellerup Finans var igen sponsor.
Efterfølgende generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Bent Flindt
Næstformand: Thomas Petersen                                                                                     Kasserer: Torsten Padkær
Sekretær: Susanne Juhl
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Gerda Ehlers, Mogens Bütow                                             Suppleanter: Karsten Bønsdorf og Birgit Thomsen                                                               Revisorer: Anker Olesen og Valdemar Petersen                                                                      Revisorsupplanter: Jette Bütow og Jørgen Juhl


Fem gange afholdt vi ”Glade forårsmessedage”, nogle af stand lejerne foreslog, at  ”Glade forårsmessedage” måske skulle afholdes om efteråret, men det var ikke nogen god ide, da der kun var fem tilmeldte, så den måtte desværre aflyses.


Efter den gode tilslutning til forrige års jazz påskefrokost med den finske jazzmusiker Antti Sarpila og hans band, gentog vi succesen igen i år.


Traditionen tro afholdt vi også grundlovsfest den 5. juni. Grundlovstaler denne gang var den danske ambassadør John Nielsen. Der var pænt fremmøde til festen, selv om mange af vore medlemmer er taget til Danmark for sommeren.


1. september åbnede klubben og restauranten igen efter to en halv måneds pause, og sædvanen tro fik vi forloren skildpadde, og som så mange gange før, var der et pænt fremmøde af vores medlemmer.


Høstfest/velkomstfest den 25. september var en trist dag i Club Danés historie. Der var næsten ingen tilmeldte, så den måtte desværre aflyses. Herefter besluttede vi at vi vil vende  tilbage til de gode gamle dages velkomstfester med mad, fest og dans i 2017.
I april måned fyldte klubben 35 år, og vi havde været her i disse lokaler 25 år, men efter et fortravlet forår, besluttede vi at udskyde vores fødselsdagsfest til efteråret, og godt vi gjorde det, for sikke en jubilæumsfest. I løbet af sommeren gik en håndfuld gamle revyfolk i gang med at lave en jubilæumsrevy. Det blev en stor succes, ja så stor at vi måtte afholde jubilæumsfesten over to aftener. En stor tak til revyholdet – I gjorde det rigtig godt.


Vores filmaftener har haft en lille tilbagegang, men efter vi er gået over til danske film, er vi på vej op igen.


Vores juletræsfest gik også rigtig godt. Det er flere år siden, der har været så mange børn med. Vejret var ikke for godt, det regnede det meste af dagen, men takket været vores nye terrasse gik det fantastisk godt, og vores søde luciapiger og -drenge var også med til at gøre juletræsfesten hyggelig. Festen sluttede med at udtrække vinderne af vores store julelotteri, som igen i år var sponsoreret af de danske firmaer og forretninger, som ligger i vores område. En kæmpe stor tak til jer.


For første gang var julelotteriet solgt i løbet af meget kort tid, og desværre var der flere, som ikke nåede at købe lodder.
Der skal lyde en stor tak til de mange hjælpere, som sætter en weekend af, så vi kan få dette dejlige arrangement op at stå.


Lørdag den 10. december afholdte Benalmádena  Kommune et stort internationalt jule arrangement, hvor Club Danés deltog. Et meget flot arrangement med mange spændende stande fra ca. 25 lande. Det var en hård dag for de 6 af klubbens medlemmer, som havde tilbudt at give et nap med.  Vi startede kl. 8 om morgenen oppe i klubben med at læsse en stor varevogn med alt det, vi skulle have med, og vi læssede det hele af igen kl. 24. En lang dag, men vi sov alle godt om  natten. Om vi deltager igen vides ikke, men mon ikke, og det var dejligt, at så mange af vores kiggede forbi.
Der har været mange spændende arrangementer i hovedklubben og vores underklubber, og det er jo med til at styrke sammenholdet.

Vi har besluttet, at når man tilmelder sig et arrangement, er man ikke tilmeldt, før man har betalt, da vi ofte har oplevet, at flere ikke dukker op, og det er jo ærgerligt.
Bestyrelsen i Club Danes vil gerne takke Hellerup Finans, Jyske Bank, Nordea, Privat Investment, Kaas & Kirkemand og La Pena de Dinamarca, fordi de velvilligt har  sponsoreret ved flere af vores arrangementer. Vi takker også alle de forretninger og firmaer, som har støttet vores juletræsfest og mange andre fester med præmier og gaver til vores lotterier.

Vi takker: Unioptica, Kaas & Kirkemann, John Frank, Dania Care, Mogens Dahl, Mona Davidsen, Hellerup Finans, Dan Scan, Idea Data, Silkeborg Flytteforretning, Bo Concept, Nordic Dental Center, Bo-Udland, Jyske Bank, La Peña de Dinamarca og Bj Auto, der år efter år fornyer deres reklameskilt ude på vores terrasse.

Bestyrelsen vil også takke Lis på kontoret og Thomas og hans personale for det gode samarbejde.
Til sidst en kæmpe tak til bestyrelsesmedlemmerne i underklubberne og til dem, der giver et nap med, når klubben har brug for en hjælpende hånd. Uden jer kunne det hele slet ikke lade sig gøre.
Vores medlemstal pr. 31. december er 302 fuldtidsmedlemmer og 23 måneds medlemmer.

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *