ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 17. MARTS KL. 11

Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling i Club Danés (Dansk Spansk Samvirke Fuengirola/Mijas) Søndag den 17. marts 2019 kl.11.00 I Casa Danesa

Dagsorden:
1. Åbning 2. Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter 3. Valg af dirigent 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af regnskab 6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisorer og suppleanter 9. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemme 10. Eventuelt

Ad pkt. 7:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Thomas Schou Pedersen, modtager genvalg Torsten Padkjær, modtager genvalg Susanne Juhl, modtager ikke genvalg, Bestyrelsens foreslår: Jørgen Bach Nielsen Lis Faarup
Idet bestyrelsen udvides med 1 person,
Følgende suppleanter er på valg: Karsten Bønsdorf, modtager genvalg Birgit Thomsen, modtager ikke genvalg Bestyrelsen foreslår: Susanne Juhl

Ad pkt. 8:
Følgende revisorer er på valg: Anker Olesen modtager genvalg Valdenar Pedersen modtager genvalg
Følgende revisorsuppleanter er på valg: Jette Bütow modtager genvalg Jørgen Bro Christiansen modtager genvalg
Forslag, også til valg af bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Årsberetning, årsregnskab 2018 og budget 2019, vil blive udsendt til medlemmerne på mail eller kan afhentes på kontoret 10 dage før generalforsamlingen. Kan også i lighed med love og vedtægter læses på hjemmesiden: www.clubdanes.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *