Generalforsamling

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Club Danés

(Dansk Spansk Samvirke Fuengirola/Mijas)

                Søndag den 4. oktober 2020 kl. 11.00 på terrassen i vores restaurant Casa Danesa eventuelt 2. indkaldelse kl. 11.30

Dagsorden:

 1. Åbning
 2. Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget og kontingent for næste år
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisorer og suppleanter
 9. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
 10. Eventuelt

Ad pkt.7:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 1. Bent Flindt, modtager genvalg
 2. Gerda Ehlers, modtager genvalg
 3. Mogens Bytow, modtager genvalg

Følgende suppleanter er på valg:

 1. Karsten Bønsdorf, modtager genvalg

Ad pkt. 8:

Følgende revisorer er på valg:

 1. Anker Olesen modtager ikke genvalg
 2. Valdemar Pedersen modtager ikke genvalg

Følgende revisorsuppleanter er på valg:

 1. Jette Bütow modtager genvalg