Generalforsamling

Referat ordinær generalforsamling i Club Danés, DSS, Mijas søndag d. 4. oktober 2020 kl. 11.00

Åbning

Formanden Bent Flindt bød forsamlingen velkommen. Efter opfordring om at slukke for mobiltelefonerne, bad formanden forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, som er gået bort i det forløbne år. Vi sang ikke ” I Danmark er jeg født” p. gr.af. Corona forbud.

Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter:

Til stede var 51 medlemmer og 15 fuldmagter, hermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af dirigent

Birgitte Theill blev valgt til ordfører med applaus. Hun bød velkommen, takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var gyldig og erklærede den lovlig indkaldt.

Bestyrelsens årsberetning

Årsberetningen var i forvejen udsendt på mail. Blev godkendt

Regnskabet for 2019 med budget for 2020

Regnskabet var sendt ud på mail og blev godkendt. Budgettet kunne vi ikke godkende eftersom klubben blev lukket ned d. 16. marts og ikke åbnede får d. 1. september. Torsten Padkjær kommenterede at mange medlemmer ikke havde fornyet deres medlemskab for 2020 endnu. Thomas forklarede lidt om restaurantens økonomiske tilstand. Gerda Ehlers og Bent Flindt forsvarede klubbens underskud på 17.700 Euro

Frank Christensen kommenterede budgettet og udtrykte hans forslag om en besparelse på ejendomsdriften: 50% i løn og Seguridad Social, 30% i vand, El. m.m. rengøring med 100 %

Mogens Vedsted gjorde udtryk for at han godt ville være revisor.

Bent Flindt forklarer vores husleje nedsætning til 1500 + moms for 1 år. Kontingentet vil ikke stige.

Valg af bestyrelse og suppleanter:

Bent Flindt og Gerda Ehlers blev begge genvalgt med applaus. Mogens Bütow modtog ikke genvalg og forlod bestyrelsen. Thomas og Torsten modtog genvalg med applaus.

Bestyrelsens forslag til nye medlemmer:

Dorte Hansen træder ind i bestyrelsen som medlem og blev valgt med applaus.  

Suppleanter:

Gunna Truelsen og Lisbeth Witzel blev valgt med applaus.

Valg af revisorer og suppleanter:

Revisorer Anker Olesen og Valdemar Pedersen modtog ikke genvalg.

Mogens Vedsted blev valgt som revisor.

Suppleant forblev Jette Bütow modtog genvalg med applaus.

Eventuelt:

Kim Gotlieb forklarede, at han havde modtaget kritik, om vores ikke imødekommende måde at tage imod ny medlemmer på. Andre medlemmer modsagde dette. Bent Flindt forklarede vores hensigt at sælge Faderskabsbeviser. Den nye Skydeklub DK blev modtaget med applaus. Thomas forklarede lidt om den nye ungdomsklub der starter op d. 13. oktober. Hanne Wallenti forslog en Dameklub. Lisbeth Larsen udtrykte hendes ønske om Quizaftener og foredrag om Spanien af Torben Wilkenschildt.