Skydeklub Danés

Kære skydeglade i Skydeklub Danés.

På lørdag d. 16. februar er der generalforsamling i Skydeklub Danés. Lågen åbnes kl. 11.00 og generalforsamlingen starter kl. 12.00. Der er fri skydning mellem 11 og 12 på et par baner. Det uundværlige spillebord er også åbent🤗🔫.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4 Godkendelse af budget og kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7 Eventuelt.

Efter generalforsamling og oprydning er der frokost hos Thomas. Husk generalforsamlingsplatten, fiskefilet, ribbensteg, hønsesalat og 1 genstand for kun 10€. Kim vil være glad for at vide om du ønsker platten, indkøb o.s.v.

Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen🔫🔫🔫

**************************************************************************************

Vi skyder på en lukket bane ved Club Danés

Der er geværskydning hver  lørdagen fra kl. 11 til 13,
og der er gevær- og luftpistolskydning hver tirsdag fra kl. 13 til 15 på skydebanen.
Medlemskabet af skydeklubben dækker både gevær- og pistolskydning,
Kontingentet er 25 € om året og alle er velkomne.
Alle henvendelser vedr. aktiviteter i Skydeklub Danés bedes rettet til:

Henning Gjerstrup 
Tlf. 653 95 90 31

gjerstrup@gmail.com

Husk,- at I skal være medlem af Club Danés for at deltage i aktiviteterne. 

**************************************************************************************


Skydeklub Danès /  Skydninger i efterår 2019

7. september Øvelseskydning / velkomst til ny sæson

14. september Øvelsesskydning

21. september Registreret skydning

28. september 100 point skydning

5. oktober Øvelsesskydning

12. oktober Hekseskydning med HEKSEFROKOST

19. oktober Øvelsesskydning

26. oktober Kønnenes kamp

2. november Øvelsesskydning

9. november Mortensand-skydning 100 p.

16. november Øvelsesskydning

23. november Pokalskydning-registreres

30. november Øvelsesskydning

7. december Registreret skydning

14. december Øvelsesskydning / juleafslutning