Skydeklub Danés

 

Kære skydeglade i Skydeklub Danés.

På lørdag d. 16. februar er der generalforsamling i Skydeklub Danés. Lågen åbnes kl. 11.00 og generalforsamlingen starter kl. 12.00. Der er fri skydning mellem 11 og 12 på et par baner. Det uundværlige spillebord er også åbent🤗🔫.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4 Godkendelse af budget og kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7 Eventuelt.

Efter generalforsamling og oprydning er der frokost hos Thomas. Husk generalforsamlingsplatten, fiskefilet, ribbensteg, hønsesalat og 1 genstand for kun 10€. Kim vil være glad for at vide om du ønsker platten, indkøb o.s.v.

Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen🔫🔫🔫

**************************************************************************************

 

Vi skyder på en lukket bane ved Club Danés

Der er geværskydning hver  lørdagen fra kl. 11 til 13,
og der er gevær- og luftpistolskydning hver tirsdag fra kl. 13 til 15 på skydebanen.
Medlemskabet af skydeklubben dækker både gevær- og pistolskydning,
Kontingentet er 25 € om året og alle er velkomne.
Alle henvendelser vedr. aktiviteter i Skydeklub Danés bedes rettet til:

Henning Gjerstrup 
Tlf. 653 95 90 31

gjerstrup@gmail.com

Husk,- at I skal være medlem af Club Danés for at deltage i aktiviteterne. 


Skydekalender efteråret 2018

Nu har skydeklubben sit program for efteråret klar og det ser således ud:

  1. oktober Øvelses-skydning
  2. oktober Kønnenes kamp
  3. oktober Øvelses-skydning
  4. oktober Sponsor-skydning
  5. november Øvelsesskydning
  6. november Mortens-and-skydning 100 p.
  7. november Hekse-skydning med HEKSEFROKOST
  8. november Øvelses-skydning
  9. december Sponsor-skydning
  10. december Øvelsesskydning / juleafslutning