Skydeklub Danés

 

Kære skydeglade i Skydeklub Danés.

På lørdag d. 16. februar er der generalforsamling i Skydeklub Danés. Lågen åbnes kl. 11.00 og generalforsamlingen starter kl. 12.00. Der er fri skydning mellem 11 og 12 på et par baner. Det uundværlige spillebord er også åbent🤗🔫.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
4 Godkendelse af budget og kontingent.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7 Eventuelt.

Efter generalforsamling og oprydning er der frokost hos Thomas. Husk generalforsamlingsplatten, fiskefilet, ribbensteg, hønsesalat og 1 genstand for kun 10€. Kim vil være glad for at vide om du ønsker platten, indkøb o.s.v.

Vi glæder os til at se dig.

Bestyrelsen🔫🔫🔫

**************************************************************************************

 

Vi skyder på en lukket bane ved Club Danés

Der er geværskydning hver  lørdagen fra kl. 11 til 13,
og der er gevær- og luftpistolskydning hver tirsdag fra kl. 13 til 15 på skydebanen.
Medlemskabet af skydeklubben dækker både gevær- og pistolskydning,
Kontingentet er 25 € om året og alle er velkomne.
Alle henvendelser vedr. aktiviteter i Skydeklub Danés bedes rettet til:

Henning Gjerstrup 
Tlf. 653 95 90 31

gjerstrup@gmail.com

Husk,- at I skal være medlem af Club Danés for at deltage i aktiviteterne. 

**************************************************************************************


Skydeklub Danès /  Skydninger i efterår 2019

 1. september Øvelsesskydning / velkomst til ny sæson
 2. september Øvelsesskydning
 3. september Registreret skydning 
 4. september 100 point skydning
 5. oktober Øvelsesskydning
 6. oktober Hekseskydning med HEKSEFROKOST
 7. oktober Øvelsesskydning
 8. oktober Kønnenes kamp
 9. november Øvelsesskydning
 10. november Mortensand-skydning 100 p.
 11. november Øvelsesskydning
 12. november Pokalskydning-registreres
 13. november  Øvelsesskydning
 14. december Registreret skydning
 15. december Øvelsesskydning / juleafslutning