Skydeklubben af 8.2.1995

Skydeklubben af 8. Februar 1995 indkalder herved til ordinær generalforsamling

 lørdag den 6. Marts 2021 på skydebanen i Club Danès. Tidspunktet annonceres senere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
  4. Kassereren fremlægger budget for 2021
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisorer
  9. Evt.

Bestyrelsen

 Kære alle!
Nu da kommunegrænserne igen er åbne, genoptager vi vores skydninger i Skydeklubben af 8. februar 1995 i morgen den 20. februar. Så mød op og deltag med godt humør i vores sociale samvær efter en periode med begrænsninger i at kunne ses med gode venner.