Bridge Klubregler

Bridgeudvalget
Bridgeudvalget er valgt af medlemmerne til at lede Det Danske Hus/Club Danés Bridgeklubs aktiviteter og har bl.a. til opgave – på betryggende måde – at sørge for ro og orden i bridgelokalet, samt at fastsætte turneringsprogrammet og sikre gennemførelse heraf.

Club Danés bridgefolder
Regler og Vedtægter
Bridgelove – den korte version
Folderen fås i klubben

Turneringsleder
Turneringslederens afgørelse er endelig og ikke til diskussion under turneringen.
Respektér det!

Utilfredshed i krogene er ødelæggende.
Er der noget, du er utilfreds med eller mener er forkert, så henvend dig til turneringslederen.
Mener du, at turneringslederens forklaring er forkert, så henvend dig til formanden.

Husk.
Du skal hjælpe til med at stille borde og stole op, sætte meldekasser op, lægge duge på bordet etc.  Når turneringslederen afslutter turnering, skal du være med til at rydde op og stille borde og stole på plads.

Alle faste bridgespillere i Det Danske Hus/Club Danés skal være medlem af foreningen.
Medlemskab er 100 € pr. år.
Spillegebyr er 3€.     

Gæster kan kun deltage et begrænset antal gange før medlemskab er påkrævet (se vedtægter)