Generalforsamling

Søndag den 27. marts 2022 klokken 11:00 i Club Danés

Referat af ordinær generalforsamling i Club Danés, DSS, Fuengirola/Mijas den 27. marts 2022 kl. 11.00.

Åbning

Formand Claus Beyer von Ottedahl bød forsamlingen velkommen og bad forsamlingen om at holde et øjebliks stilhed, for at mindes de medlemmer, som er gået bort i det forløbne år.

Optælling af fremmødte medlemmer og fuldmagter

Til stede var 34 stemmeberettigede og 7 fuldmagter, hermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af dirigent

Bestyrelsens foreslag af Birgitte Theill som dirigent blev bekræftet med applaus.

Birgitte Theill takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formandens beretning

Årsberetningen var i forvejen udsendt på mail. Da der ikke var spørgsmål til denne  blev årsberetningen godkendt ved applaus.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet har i forvejen været udsendt på mail dog før underskrift og kommentar fra revisor. Klubben har igen i år underskud på trods af gode sponsorater. Der var ikke spørgsmål direkte til regnskabet.

Torsten Padkjær uddelte kopi af hhv det underskrevne regnskab og revisors note angående ønsket om flere detaljer i forbindelse med afholdelsen af arrangementer.

Regnskabet godkendtes herefter ved applaus.

Godkendelse af budget og kontingent for næste år

Budgettet for 2022 er baseret på uændret kontingent.

Antallet af medlemmer er gennem årene desværre faldet significant, men sidste år var der dog en mindre stigning, så vi d.d. har 168 medlemmer, der har betalt for 2022.

Som sædvanligt blev den høje udgift til leje af lokalerne bragt på bane, men vuderingen er, at udlejer ikke er til at forhandle med i den nuværende situation, da han føler, de har givet meget stor hjælp under Corona krisen. Vi er derfor tilbage til fuld husleje fra 1. april 2022.

Formanden redegjorde for en del fremtidsplaner, som ikke fremgår af budgettet, primært relateret til et ønske om at få klubben til at fremstå mere attraktiv, bl.a. ved renovering af køkken, toiletter, terasse og eventuelt erstatning af vinduer med døre ud til terassen. Dette kræver en virkelig stor investering, men ville også kunne bruges til forhandling om fremtidig husleje, da en sådan renovering i følge spanske regler ville kunne modregnes i huslejen. Det vil også bevirke, at vi skal væk fra de 2-års kontrakter, vi hidtil har kunnet forhandle os frem til.  

Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen tror på, at de store sponsorater vil de facto blive en relalitet igen i 2022. Det er der naturligvis ingen sikkerhed for, men der er her også tale om nogle nye aktiviteter, som vi håber vil lykkes i 2022.

Det uændrede kontingent og budgettet blev herefter godkendt ved applaus.

Valg af bestyrelse og suppleanter

Claus Beyer von Ottedahl og Gerda Ehlers blev genvalgt og bestyrelsens forslag: Gitte d’Arcy, Carl Eric Engel og Charlotte Davidsen blev alle valgt ind i bestyrelsen, som herefter består af 8 medlemmer. Da dette er 2 mere end påkrævet, blev der ikke valgt suppleanter.

Valg af revisorer og suppleanter

Henning Lindgreen blev genvalgt som revisorer. Dorthe Christoffersen nævntes som  mulig kandidat, men er kun en del af året i Spanien. Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen har mandat til at finde kandidater til hhv revisor og revisor suppleant, og at disse automatisk er blevet godkendt.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen forslag

Eventuelt

Lizzie takkede formanden for hans store arbejde for klubben og meddelte at 3 piger fra malerværkstedet donerer € 200 til materialer til forskønnelse af klublokalerne. Der skal males videre igen i sommer, og frivillige hænder og donationer efterlyses.

Skolestuen trænger virkelig til at sættes i stand, så den kan bruges som mødelokale  og se repræsentativ ud når vi mødes med sponsorer o. lign.

Claus fortalte at golfklubben har fået endnu et sæt golfkøller, så vi nu råder of 4 sæt. Der blev gjort opmærksom på at vores rabatter ikke kan matche AHN’s hvilket er naturligt, da vi ikke ar nær så mange medlemmer, men så må vi tilbyde noget andet. Der er f.eks. planer om 1-2 klubdage per måned, og vi kan tilbyde golf skole, hvilket AHN ikke har.

Vi ønsker ikke at konkurrere med La pena, men det ville måske være muligt at arrangere fodboldture for mindre grupper.

Charlotte efterlyste, at eksisterende medlemmer i højere grad introducerer børn og børnebørn til klubbens arrangmenter, eller blot til en forkost på terrassen – skydning eller petanque, så de senere får lyst til at komme, når de bliver pensionister. 

Klubbens service niveau lider p.t. under, at kontoret er lukket p.gr.af Lis’s sygdom. Claus bestræber sig på at være der hver lørdag fra 10-14. Det er vanskeligt at retfærdiggøre de høje udgifter til fast personale med det eksisterende medlemstal, og de nye medlemmer er i højere grad selvhjulpne end tidligere pensionister grundet  øget IT kendskab.

Dirigenten Birgitte Theill takkede herefter for god ro og orden.

____________________________________________________________________________________

Formanden beretning, generalforsamling 2022, Club Danés

Det har på mange områder været et spændende, et underligt, et uforudsigeligt og et udviklende år i Club Danés. Covid-19 har hele vejen været fast følgesvend og da vi for kort tid siden ikke mere havde lige så meget fokus på Covid-19, så blev der krig i Europa, hvilket igen betød bekymring for fremtiden.

Jeg vil dog på mange områder tillade mig, at se tilbage på det sidste år med megen glæde. Det har været et år, hvor der er blevet tænkt mange tanker, forsøgt forskellige tiltag, der er blevet arbejdet flittigt af mange medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, for at holde fast i vores dejlige klub, Club Danés. Der har så sandelig også været bump på vejen, men jeg synes trods alt, at vi på trods udfordringerne er kommet rimeligt igennem året.

Den største ærgrelse for mig har været, at vi i slutningen af 2021 måtte se at styregruppen i Erhvervsklubben gik i opløsning og at vi ikke formåede at holde fast i en ellers flot start. Erhvervsklubben er på ingen måder nedlagt, men den skal genstartes og der skal findes nogle personer, der vil tage ansvar for at udvikle denne afdeling. Jeg er fortsat ikke i tvivl om, at der vil kunne skabes en god erhvervsforening, hvor man også kan være med til at udvikle nye tiltag til glæde for de erhvervsaktive. Men tidspunktet med Covid-19, aflysninger og andre udfordringer, det var ikke det optimale, men var det lykkedes at starte foreningen på dette tidspunkt, så havde det været en fantastisk start på denne forening. Men mulighederne ligger fortsat derude – vi har nogle fantastiske faciliteter, vi har nogle fantastiske erhvervsdrivende på Solkysten – så skal vi bare have den rigtige ledelse af gruppen.

I 2021 skete der også andre ting der har påvirket Club Danés. Fodboldsupportklubben, La Pena Dinamarca, fik ny ledelse og flyttede ud i sommeren. I foråret fik vi startet en Veteranklub op, som kort før jul valgte at flytte deres møder ned til La Pena Dinamarca´s lokale i Fuengirola.

2021 blev også året hvor vi bød velkommen til Golf Club Danés – en ny forening direkte under Club Danés – hvor vi tilbyder alle golfspillere et greenfee rabatkort – hvor vi i dag har lavet aftaler om rabatter hos Mijas Golf, Alhaurin Golf, Calanova og La Cala Resort – det betyder, at vi har 7 forskellige 18 hullers baner samt en par 3 bane at spille på og så har vi afholdt Golfskole, hvor man på 3 måneder kan lære at spille golf, få certifikat og handicap. Dette er et område, hvor jeg er sikker på, at vi i fremtiden vil kunne få en betydelig vækst og styrkelse til Club Danés.

Der er ligeledes kommet mere aktivitet på flere områder i klubben, som var lukket ned i lang tid under pandemien. Vi har igen fået gymnastikken og pilates tilbage og aktiviteterne i de faste foreninger er blevet stabile. Men som på mange andre områder, så kæmper alle med at holde fast i medlemstallene, da det er svært at finde nye medlemmer og vi desværre også har oplevet at en del medlemmer har valgt at flytte tilbage til Danmark under pandemien, blandt andet på grund af trygheden ved et eventuelt hospital ophold med Covid-19, hvor man bedre ville kunne tale med personalet. Og så selvfølgelig også for at være tættere på familien i en utryg tid.

Alle foreninger fortsætter dog med at kæmpe og her oplever vi blandt andet, at vores brigdeklub forsøger at få samlet brigdespillere fra andre lande til en international turnering – et tiltag som jeg håber vil udvikle sig fremover.

Det glæder mig også at se, hvordan aktiviteterne udvikler sig i vores frivillige velgørenhedsarbejde. Mad til Nødlidende har travlt og har nu også udvidet med udlevering af mad til Mijas kommune. Det er et fantastisk arbejde alle laver for at hjælpe disse mennesker, der også har haft en ekstra udfordring i de sidste 2 år.

En stor tak skal også lyde til Helle Tychsen der sammen med en flok hårdtarbejdende damer fik samlet masser af julegaver sammen til spanske børn, der blev uddelt gennem Røde Kors. En indsats der skabte meget glæde og som Mijas Kommune også bemærkede. 2 gange har vi haft besøg fra Mijas kommune og lokal TV, der gerne ville høre om vores velgørenhedsarbejde og for at sige tak.
Ligeledes en stor tak til Helle Tychsen og de samme damer – der i år fik lavet en fantastisk julestue for børnefamilierne – et arbejde der skabte glæde og en god støtte til Club Danés.

Fra min side skal også lyde en stor tak til Lissi B. Nielsen – som altid er klar til at give en hjælpende hånd. Det er hendes fortjeneste, at der bliver fjernet ukrudt, klippet ned og altid er fint omkring os – både foran og oppe ved petanquebanerne. Hun knoklede også samme med Bent Flindt for at få gjort fint ved bedet tæt på depotet – her blev der lagt sten i bedet, så det også ser pænt ud, når der kommer gæster til klubben.
Ligeledes arbejdede Lissi også i sommerferien, hvor hun en hel uge mødte ind for at male i restauranten, baren og indgangen.

Også en stor tak til Finn, der altid er klar til at hjælpe, hvis der skal sættes ting op eller laves småting i klubben. En stor tak skal også lyde til Jens Erik Gylling, der ved klubbens 40 års fødselsdagsfest blev udnævnt til æresmedlem. Jens Erik Gylling er altid klar til at give en hjælpende hånd, både med de praktiske og de mere oplysende gerninger. I år blev begge faner renoveret og står nu igen som nye. Vedligeholdende af skydebanerne er også et område, som Jens Erik Gylling har et godt øje til.

Og der skal en stor tak til alle – ingen glemt – for jeres hjælp til at holde fast i Club Danés.

Som tingene i år udviklede sig, så betød det også, at vi i Club Danés har den store glæde, at det er lykkedes os at skabe et stærkt samarbejde med SunShine Events ved Morten Møller. Dette betyder, at klubben samarbejder med Morten Møller om nye events både i klubben og vest for Malaga. Herved kan Club Danés få arrangementer, som vi på ingen måder ville kunne løfte alene. Som det sidste arrangement den 11. og 12. marts med Finn Nørbygaard – og flere er på vej. En stor tak for et godt samarbejde skal lyde til Morten Møller. Din interesse for Club Danés glæder os alle og jeg ved, at du vil kæmpe med os for at Club Danés også kan udvikle sig til glæde for mange fremover.

Der skal i min beretning også lyde en tak til hele bestyrelsen, der alle har ydet en stærk indsats for at klubben er kommet igennem et udfordrende år. Alle har måtte finde sig i meget – længere møder – og en ny formands måde at tænke og gøre ting på. Jeg ved, at det kan være belastende – men I har holdt ud – også selvom vi i år skal finde nye medlemmer til bestyrelsen. I har alle været bekymret igennem dette år – og det så da heller ikke lovende ud, da vi startede på det nye år. Jeg synes, at vi trods alt er kommet rimeligt igennem – flere af de grimme tanker og forudsigelser om snarlig lukning har trods alt aldrig været aktuelt – men selvom vi er kommet igennem 2021, så venter der fortsat masser af udfordring i det kommende år og nok også i et godt stykke tid endnu, da økonomien fortsat er meget stram.

To vigtige grunde til, at vi i år trods alt kommer igennem med et hæderligt resultat er, at vi i år fik en ekstra flot donation fra Metro Schrøder Fonden og at vi ligeledes fik en flot donation fra Helle Hollis. Den sidste donations størrelse var betinget af, hvor mange som vi kunne få til at bruge vores hjemmeside eller charitynummer, når de skulle leje bil på Costa del Sol. Aftalen er forlænget – så endelig give denne opfordring videre til alle i jeres familie, venner og bekendte.

Fremtiden

Jeg synes fortsat, at der er mange positive muligheder for at udvikle Club Danés, så vi igen kan få bygget et stærkt fundament og brand omkring vores klub. Desværre betyder nogle af disse tiltag også, at vi skal have skaffe en hel del økonomi sammen, for at vores klub kan udvikle sig yderligere.

Det er jo ingen hemmelig, at vores lokaler er lidt slidte og ridset i kanten – ikke altid udnyttes optimalt. For at vi også skal kunne udvikle restauranten og vores arrangementer, så ligger der en drøm om, at vi på et tidspunkt sammen med ejerne vil kunne udvikle følgende:

Terrassen:

Udvidelse til at overdækningen fylder hele fliseområdet, og at terrassen på den måde vil kunne lukkes i 2 sektioner eller åbnes helt op – scenen udvides hele vejen med ud, så kunstnere kan have endnu bedre kontakt med publikum. Scenen (kolonihaven – skal moderniseres).

Terrasse/restaurant:

Vinduerne er flere steder ved at smuldre. I stedet for en udskiftning, så skal det undersøges om muligheden for at skifte vinduerne ud med døre, så restaurant og terrassen vil få et naturligt sammenhæng.

Toiletterne:

Skal moderniseres – sættes i pæn stand.

Køkkenet:

Skal moderniseres, så forholdene bliver bedre for medarbejderne

Skolestue/bibliotek:

Skal sættes fuldstændig i stand. Vægge og loft er skadet af fugt og gulvet skal også lægges om. Samtidig skal gulvet på biblioteket sættes i stand og der skal males.
Hvis vi ikke kan leje Skolestuen ud – så er håbet op at få lavet et foreningsmøde lokale, hvor foreningerne kan afholde lukkede møder og bestyrelsen har et arbejdsrum. Det vil også kunne leje ud til møder eller aktiviteter – som spansk undervisning eller lignende.

Søge Fonde om midler

Jeg håber, at vi snarest vil kunne nedsætte et udvalg der kan hjælpe Club Danés omkring søgning af midler hos fonde. Det er vigtigt, at det også er en gruppe, der kender til arbejdet med fonde og hvilke fonde der kan søges og til hvilke formål.
Club Danés har brug for, at vi i fremtiden også får hjælp til at komme igennem de kommende år, både på driften og på udviklingen – og for at skabe muligheder for at få nye aktiviteter sat i værk.

Arrangementer i klubben:

Club Danés fortsætter i fremtiden med at lave arrangementer for medlemmer og gæster. Det kan være højtider og andre muligheder for at holde et godt socialt arrangement. Det er vigtigt af flere årsager: det skaber sammenhold, socialt samvær og det er med til, at vi i klubben tjener penge ind til at betale udgifter med og til at restauranten kan holdes i live. Uden restauranten – der har vi ikke en klub – og uden klubben der kan restauranten heller ikke drives – så det er vigtigt med opbakning – både fra medlemmer, vores foreninger og gæster.

Samarbejdet med SunShine Evnets ved Morten Møller fortsætter også – da disse store arrangementer betyder meget for Club Danés – så vi bliver endnu mere synlige på Solkysten, at endnu flere danskere får kendskab til os.

Hjemmeside og SoMe (Sociale Medier)

Klubbens hjemmeside – www.clubdanes.dk har også været under udvikling, og denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der skal være et nært sammenhæng mellem de aktiviteter der foregår på de sociale medier og klubbens hjemmeside – således, at alle uanset hvor man befinder sig, kan få fat i de nyeste begivenheder, aktiviteter og oplysninger via mobiltelefon, tablet og computer – alle skal kunne bestille billetter online, medlemskaber online og donationer online – men samtidig skal klubben selvfølgelig fortsat have mulighed for den personlige betjening – men om få år – der forventer alle, at de kan bruge de elektroniske medier til alt betjening – og Club Danés skal udvikles på dette område.

Udviklingen er i fuld gang – i løbet af de sidste 12 måneder, der har vores facebookside fået ikke mindre end 1000 nye medlemmer – og vi stiger ligeledes på Instagram – der er et helt nyt medie for Club Danés. Her startede vi først op efter sommerferien – men vi stiger langsomt med sikkert. Vores salg online af billetter er også stigende, og her bliver mange af billetterne bestilt af ’ikke medlemmer’ som vi tidligere ikke havde kontakt til.

Club Danés – stedet, hvor vi mødes…..

Til afslutning på dette al for lange skriv, hvor jeg sagtens kunne have brugt endnu mere plads for at fortælle om tanker og for at takke endnu flere mennesker, så vælger jeg nu at runde af med at sige følgende:

Tak for et spændende år – tak for jeres tillid. Nu venter der en spændende generalforsamling og så må vi se hvordan den udvikler sig og hvordan fremtiden skal være. Det vigtigste for mig er, at Club Danés fortsat er her i fremtiden – at det altid giver os muligheden for at have et sted, hvor vi kan mødes, hvor vi kan hygge, hvor vi kan have aktiviteter, hvor vi byder nye mennesker velkommen med respekt, hvor vi kan lave nye foreninger, hvor vi kan spise…. hvor der er et godt socialt sammenhold.

Som jeg tidligere har nævnt, så har vi igen i år måtte sige farvel til flere, der har valgt at flytte tilbage til Danmark. Heldigvis ser vi mange af disse i klubben, når de er på besøg hernede – og det glæder os alle.

Men igen i år er flere af vores medlemmer også gået bort. Nogle meget pludselig og andre var vi mere forberedt på, men det gør det ikke nemmere at tage afsked med gode venner som mange har kendt i mange, mange år.

Jeg vil derfor bede alle om at rejse sig og sammen afholder vi et minuts stilhed for at ære og takke dem for at vi fik lov til at være en del af deres liv.
Ære være deres minde!
//Claus