Skydeklubben af 8.2.1995

Aktivitetsplan for 1. halvår 2022

Januar 2022

15.       Nytårskur, vi fjerner ”den gamle rust” skydning

22.       ”Sjov skydning”

29.      Registreret skydning

Februar 2022                                      

5.       Sjovskydning

12.     Konge-Dronninge skydning/Konge-Dronninge fest

19.     Registreret skydning

26.     Pokalskydning

Marts 2022

5.       Sjovskydning og Generalforsamling

12.     Hofjægermester skydning

19.     Regisreret skydning

26.     Pokalskydning

April 2022

2.       Sjov skydning

9.       Pokalskydning

16.     Påske

23.     Registreret skydning

30.     ”Ud i det blå”

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling lørdag den 5. marts 2022 kl. 14.00 i Club Danés med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år. Herunder kontingent og gebyr.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
  8. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

.