Skydeklubben af 8.2.1995

Ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling lørdag den 4. marts 2023 kl. 14.00 i Club Danés med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år. Herunder kontingent og gebyr.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
 8. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktivitetsplan for 1. halvår 2023

Januar 2023

Februar 2023                                      

Marts 2023

April 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling lørdag den 5. marts 2022 kl. 14.00 i Club Danés med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år. Herunder kontingent og gebyr.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
 8. Valg af revisorer samt revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

.